De DNA Code van de Ziel

De DNA Code van Ziel is een verzameling Zielseigenschappen die je eigenheid weergeven. Ze stellen je in staat je Zielenpad te vinden en bij te sturen wanneer je ervan afwijkt. De Code is opgebouwd uit cijfercodes en aanvullende codes. Deze vragen we op aan een Hogere Ziel, Meester Anthon. We zijn nu reeds 20 jaar met hem in contact en hebben meer dan 17000 codes opgevraagd.

Het mooie is dat je jezelf snel herkent bij de eerste kennismaking met je Code. Door dit aha-effect ervaar je zelf dat je opvraging een weerspiegeling is van je innerlijke zijn. Onderwerpen die hier aan bod komen zijn: Aanpakken, Volhouden, Confrontaties aangaan, Zaaien en laten groeien, Durven fouten maken, Emoties toelaten, Opgeven, Keuzes maken, Eigenwaarde, Voelen, Grenzen stellen, Hoofd en bijzaken onderscheiden, Onderzoeken, Geldingsdrang opgeven, Samenwerken, Delen, Balans ontwikkelen, Begrip tonen, Passie, Innerlijk Weten en Overgave. Daarnaast zijn er nog bijkomende Codes die betrekking hebben op je angsten, het functioneren in groep en kan je persoonlijke evolutie worden opgevolgd met een Evolutiecode.

Om met de DNA Code van de Ziel aan de slag te gaan heb je wat informatie nodig. Dat is alvast je eigen Code, beschikbaar via de aanvragen, maar ook de boeken geven tekst en uitleg. Mogelijk is een gesprek wenselijk, dat kan via onze coaching.

Een overzicht van boeken over de DNA Code (zie ook Boeken, bestellen kan via Catalog):

 • De DNA Code van de Ziel: Ideaal als eerste kennismaking met de DNA Code. Dit boek behandelt enkel de basis-eigenschappen.
 • De Ontsluiering op je Zielenpad: Hier worden alle codes toegelicht die aan bod komen in een DNA Rapport. De focus ligt op het praktisch leren omgaan met de codes. Dit boek is onderdeel van een drieluik, waarin alle aspecten van je Zielenpad verder worden toegelicht in De Ontbolstering op je Zielenpad en De Ontwikkeling op je Zielenpad.
 • Geluk(t): Omvat alle Zielseigenschappen en zoomt in op het DNA Rapport. Het omvat tevens een uitgebreide toelichting bij iedere code.
 • De Ziel van het Bedrijf: Praktische handleiding om de gehele DNA-Code in de praktijk neer te zetten, in je Dagelijks Werk, het Vlot Samenwerken met de ander, de Fit met je functie en zelfs de plek op je werk.

Een overzicht van beschikbare aanvragen (bestellen kan via Catalog):

 • DNA Code van de Ziel (1p – 30 €) geeft je Geboortecode, Evolutiecode, je Type en je Basisprofiel weer. Het certficaat geeft je enkel de cijfercode en betekenis weer. Tekst en uitleg vindt je in onze boeken.
 • DNA Rapport (4p – 80 €) is een uitgebreide versie van je DNA Code met tekst en uitleg. Naast je Geboortecode, Evolutiecode, Type en Basisprofiel, zijn hier alle aanvullende Zielseigenschappen vermeld: Levensopdracht, Leeftijdscode, Sfeergedrag, Hindernisgedrag, Correctiegedrag en de Relatiecode bestaande uit Venus Mars Valkuil en Vereffenaar, Q-Code, C-Code en Z-Code. De werking van deze Codes zijn uitgebreid toegelicht in het boek de Ontsluiering van je Zielenpad en Geluk(t). 
 • Aanvullend DNA Rapport (4p – 65 €). Heb je eerder je DNA Code aangevraagd dan kan je een aanvullend rapport verkrijgen, inclusief een update van je Evolutiecode.
 • Update Evolutiecode (1p – 15 €): Als je een Zoeker bent, dan evolueert je wijsheidsniveau naarmate jij levenservaring opdoet en toepast. Wil je graag de evolutie van je wijsheidsniveau opvolgen, vraag dan een update aan van je Evolutiecode. Dan kan als je eerder je DNA Code of -Rapport hebt opgevraagd.
 • Zielsanalyse (30p – 180 €): Je Zielsanalyse omvat drie delen en licht uitgebreid toe wat je Ziel hier op aarde wenst te realiseren. Daarom wordt vanuit meerdere invalshoeken besproken wat voor jou belangrijk is. Het omvangrijke verslag is uitgewerkt in 40 pagina’s.Het eerste deel is een toelichting op je DNA-Code. Het tweede deel is een klassieke astrologische interpretatie die je antwoord geeft op volgende thema’s: levensvreugde, wat je ziel verheft, seksuele kwetsuren, werkvoldoening, je ideale werk, je blinde vlek, je valkuil, hoe je karma oplost, hoe je contact maakt met je gids, wat je verlichting geeft. Het derde deel geeft je bijkomende informatie over je Ziel: waar zit je Ziel, wat is je levensopdracht, hoeveel Karma heb je, hoe makkelijk kom jij bij je Ziel, je vergeten levensdroom, je schaduwkant en hoe je tot zelfacceptatie komt.
  Standaard voegen we ook je DNA Rapport toe. Geef bij je aanvraag je geboorteuur, -plaats en -land door.
  Bestel je gelijktijdig 2 Zielsanalyses, dan voegen we daar op vraag een karmische vergelijking van beide Zielen aan toe.
 • Soul Manager (24p – 120 €): is een uitgebreid overzicht van al je Zielseigenschappen. De volledige DNA-Code van je Ziel wordt toegelicht, zowel de inhoudelijke betekenis van iedere eigenschap als de manier waarop ze kan worden toegepast. Daarmee kan een afstemming worden gemaakt met je Dagelijks Werk, Vlotte Samenwerking, de Fit met je functie en zelfs je plek in een bedrijf. Dat volgt uit de vergelijking van je Code. Hindernissen, struikelblokken en manco’s worden op deze manier in beeld gebracht en zijn de basis van maatregelen die je motivatie aanscherpen en onderhouden. Checklists met vragen helpen je je echtheid in de praktijk neer te zetten. Dit rapport geeft je een bijzondere kijk op je Zielseigenschappen en de toepassing ervan, zowel op je werk als elders.

Wens je een aanvraag te doen of een boek te bestellen? Ga dan naar Catalog.