Boeken

Sinds 2015 brengen wij onze boeken uit in eigen beheer. Wij hebben daarvoor een uitgeverij opgericht onder de vleugels van The Sir Anthony Foundation. Al onze boeken kan je bestellen via Catalog.

Verzending van de boeken die bij ons besteld worden is gratis voor de Benelux. Wil je een levering daarbuiten, dan zijn er bijkomende verzendingskosten. Neem hiervoor met ons contact op. Een aantal van de publicaties van de afgelopen jaren zijn uitverkocht en staan in de wachtrij voor herziening. Alle beschikbare boeken staan hieronder vermeld.

.

DE PSYCHOLOGIE VAN SPIRITUALITEIT – ’t Is wijs te leren lessen te teren want ’t kan verkeren …

De Mens staat zichzelf in de weg bij het afwerken van wat hem verstoort. Als je weet wat je drijft, kan je leren wat beklijft.

Boudewijn Donceel – William Gijsen, 23 € – 256 p, ISBN 9789492340191 – NUR 720/728.

De Psychologie van Spiritualiteit maakt een analyse van het menselijke gedrag en vooral, hoe de Mens reageert op wat hem overkomt en hoe dit in relatie staat tot spiritualiteit. Het menselijke overlevingsinstinct, de levenslust maar ook littekens uit het verleden en opgelopen trauma’s, blijken een gigantische impact te hebben op het doen en laten. Bovendien sluit het je af van je gevoelswereld, waardoor de eigen spirituele ontwikkeling zonder het zelf goed te beseffen wordt gefnuikt. Dat is nu net de te overwinnen paradox, want de oplossing van die littekens en trauma’s en zaken die je eigenlijk niet echt wilt, ligt in de gevoelswereld. De Mens staat dus zichzelf in de weg bij het afwerken van wat hem verstoort. Dat vraagt om een de Spirituele benadering, waarbij de Ziel centraal staat. Daarmee kan de vicieuze cirkel worden doorbroken mits wat kennis van zaken. De conclusies van De Psychologie van Spiritualiteit hertekenen het spirituele landschap, scheppen duidelijkheid over je spirituele groei en brengen de fundamentele struikelblokken in kaart die tot nu toe te weinig aandacht hebben gekregen. Alle wegen leiden naar Rome, maar deze publicatie helpt om al te grote omwegen te vermijden. Dit boek ligt in het verlengde van eerdere publicaties: De Wereld van de Ziel en De Weg van het Geweten.

DE WEG VAN HET GEWETEN – Wat heeft het leven je te leren?

Alle wijsheid zit in je! Maar waar zit die dan? En hoe krijg je ze eruit?

Boudewijn Donceel – William Gijsen, 24 € – 304 p, ISBN 9789492340184 – NUR 720/728.

Beschikbaar vanaf 1/6.

Heb je ooit stil gestaan bij de werking van je Geweten? Zie het maar als de materieloze harde schijf van je Ziel die heel anders werkt dan je computer en niet te verwarren is met het verstandelijke geheugen. Een benadering vanuit het Geweten werpt een helder licht op je spiritueel pad en biedt de kans om vanuit een ander perspectief naar je doen en laten te kijken. Hoe zet je al je opgedane wijsheid van dit en vorige levens neer in de praktijk? Dat is de vraag die zich in het Intuïtieve Tijdperk opdringt. Wanneer lukt je dat en wanneer niet? Kan dat niet wat vaker? Hoe moet dat dan? De Weg van het Geweten bekijkt je levenswandel als Mens en als Ziel. Het streven naar inzicht wordt aangevuld met het streven naar het neerzetten van je opgedane wijsheid. Is het dat wat het leven je wil leren? Misschien wil je daar wel wat meer over weten!

WIJZEN TOEVALLIGHEDEN DE WEG – De Zoektocht van de Ziel.

Bestaat toeval? Kan je het interpreteren en voorspellen? Wat als je het kan beïnvloeden!

William Gijsen, 23 € – 216 p, ISBN 9789492340153 – NUR 720/728.

Lot, toeval en toevalligheden, wat moet je ermee? Bestaat het toeval? Kan je toevalligheden interpreteren? Kan je toevalligheden voorspellen? Zijn voorspellingen nonsens? Kan je het Lot beïnvloeden? Als er één mysterie is dat je niet opgelost krijgt, dan zijn het wel toevalligheden. Ze komen uit het niets en zijn niet te vermijden, maar is dat zo? Soms word je geconfronteerd met onverwachte gebeurtenissen die je van de wijs brengen. Ze maken je machteloos en je krijgt het gevoel dat het lot je niet goed gezind is. Toch krijg je soms ook onverwachte meevallers. Je ontmoet je levenspartner, je krijgt een aanbieding, er komt onverwachte hulp of er gebeuren dingen waar je niet op durfde hopen. Hebben wij dan echt geen invloed op toevalligheden? Ben je slachtoffer van het lot of kan je toevalligheden creëren of vermijden? En als dat het geval is, hoe doe je dat? Allemaal vragen waarop de geesteswereld in dit boek een helder en duidelijk antwoord geeft.

DE WERELD VAN DE ZIEL.

De Spirituele Zelftest: de handleiding om je weg te vinden naar het Intuïtieve Tijdperk!

Boudewijn Donceel – William Gijsen, 22 € – 208 p, ISBN 9789492340146 – NUR 720/728.

De Wereld van de Ziel bespreekt wat de titel aangeeft en gebruikt daarbij een eenvoudige invalshoek: denken, doen en voelen. Dat is een boeiende insteek om de verhouding tot je Ziel te leren kennen als basis van je levenslessen. De Wereld van je Ziel gaat over je Aardse leven en toont vanuit een herkenbare invalshoek hoe je kansen kan grijpen om meer eigenheid te leren neerzetten. Deze aanpak is een overkoepelende benadering die geen gebruik maakt van de welgekende Codes, al vinden deze hier wel hun plek indien gewenst. De aanleiding voor dit boek is de pandemie en bijkomende voorvallen die eigen zijn voor de tijdsgeest. De overgangsperiode naar het Intuïtieve Tijdperk heeft velen verrast in zwaarte en lengte. Maar waarom heeft de Geesteswereld dit laten gebeuren? Wat heb je ermee te doen? Wat is hierbij het doel en waar liggen er kansen voor het grijpen op persoonlijk vlak? In Corona-tijden hebben zelftesten hun waarde bewezen. Dit boek biedt je een Spirituele Zelftest aan, die je helpt om de confrontatie met jezelf aan te gaan. Zo kom je te weten waar je staat en kan je eigenhandig besluiten of je daar verandering in wil brengen, of niet. Het zet je alvast voor de spiegel en dat is mogelijk wat choquerend. Op de schaal van confrontering met jezelf scoort dit boek het hoogst. Onder het motto zelfkennis is het begin van alle wijsheid, is dit een directe weg om je eigenheid te ontwikkelen. Mogelijk ben je onmiddellijk mee met die aanpak, mogelijk strijkt die hardhandig tegen de haren in of mogelijk is het een benadering die voor jou schijnbaar geen meerwaarde oplevert. Het doorprikt alvast iedere vorm van schone schijn en brengt je naar de realiteit. Het laat je kennis maken met Spirituele Ziektes die je afhouden te zijn wie je bent. Zo kom je helemaal tot bij jezelf en daarmee ook tot bij je Ziel. Dit boek is geschreven voor wie ervoor open staat en dat staat los van hoe je erop reageert.

MEER DAN 365 BOODSCHAPPEN.

Het Spreukenboek van Meester Anthon met een woordje uitleg bij iedere spreuk!

Joke Dewael, 30 € – 752 p, ISBN 9789492340139 – NUR 720/728.

“Meer dan 365 Boodschappen” is een selectie uit de grote hoeveelheid wijsheden die Meester Anthon in de afgelopen jaren heeft meegedeeld. Het is een hulpmiddel om tot inzicht te komen bij wat je overkomt, een toevalligheid, tegenvaller, tegenslag of wanneer je niet goed in je vel zit. De toelichtingen bij iedere spreuk zijn een belangrijke hulp om de juiste betekenis te doorgronden. Het biedt je de richting van een eerste aanzet, wetende dat iedere spreuk meerdere lagen omvat. Zoals de titel van het boek aangeeft, het is veel meer dan enkel een spreuk. Het is een bron van wijsheid. Deze 6 cm dikke luxe editie biedt je zowel letterlijk als figuurlijk, meer dan 365 spreuken.

OPENBARINGEN OVER DE ZIEL.

Het Kosmische Plan van de Nieuwe Tijd in een nieuw jasje!

William Gijsen – Boudewijn Donceel, 22 € – 224 p, ISBN 9789492340122 – NUR 720/728.

Zeven Openbaringen van Meester Anthon: Op de drempel van het Intuïtieve Tijdperk doet Meester Anthon Zeven Openbaringen, waarvan bewuste mensen kunnen gebruikmaken om hun ziel beter te laten evolueren. Tevens bespreekt hij uitgebreid 33 onderwerpen, die je helpen je leven sereen en liefdevol te leiden in overeenstemming met je ziel. Onderwerpen die aan bod komen zijn: Over de Zin van Lijden en Sterven, over Ambitie, over Angst, over Bescherming, over Acceptatie, over Voeding, over Genieten, over Kansen, over Verdriet, over Boosheid, over Macht, over Reïncarnatie, over Zinvol Leven, over Verlichting, over Verrijzen, over God, over Gevoelsflitsen, over Bewustzijn, over Problemen, over Moeilijke Omstandigheden, over de Wil, over Leugens, over Bekeren, over Tegenslagen, over Overgave, over Toevalligheden, over Jezelf zijn, over Verantwoordelijkheid, over Weigeren.

DE ZIEL VAN HET BEDRIJF – Soul Management: Bezield en gemotiveerd samen door de deur.

Praktische handleiding om de gehele DNA-Code in alle situaties neer te zetten, alleen en in contact met de ander!

Boudewijn Donceel – William Gijsen, 22 € – 256 p, ISBN 9789492340115 – NUR 720/728.

De DNA-Code van de Ziel is de basis je motivatie te activeren en onderhouden. Eigenschappen van de Ziel kunnen worden afgestemd op je Dagelijks Werk, de Vlotte Samenwerking, de Fit met je functie en zelfs je plek in een bedrijf. De aanpak kan zowel individueel als in team. Een toepassing in groep leidt tot een krachtig en stabiel geheel, een plek waar iedereen zich thuis voelt. Zo komt de Ziel van het geheel tot volle ontplooiing. Soul Management geeft je een bijzondere kijk op de eigenschappen van de Ziel, de toepassing voor jezelf en in verhouding tot de ander. Het is toegankelijk voor wie voor het eerst in contact komt met de DNA-Code en een verdieping voor wie er jaren ervaring mee heeft.

DE ASTRO-CODE VAN DE ZIEL – Het staat in de sterren geschreven.

Sterren geven feilloos aan hoe jij meer kan leren zijn in lijn met je Ziel!

Boudewijn Donceel – William Gijsen, 25 € – 320 p, ISBN 9789492340108 – NUR 720/728.

De ASTRO-Code van de Ziel heeft tot doel inzicht te krijgen in je Ziel en je gedrag niet langer te richten op je Ego, maar op je Zelf. Oorspronkelijk werd deze vorm van astrologie 27.000 jaar terug geopenbaard in Atlantis tijdens het Intuïtieve Tijdperk. Spijtig genoeg verwaterde deze kennis tijdens het volgende Instinctieve Tijdperk tot het voorspellen van toekomstige gebeurtenissen, wat helemaal niet het opzet was. Het was dan ook niet verwonderlijk dat deze voorspellingen vaak niet klopten.

Nu we op de drempel van het nieuwe Intuïtieve Tijdperk staan, heeft de Geesteswereld besloten om de ASTRO-Code opnieuw kenbaar te maken. Deze astrologie van de ziel wijkt volledig af van de klassieke astrologie en biedt een unieke methode om je Egogedrag te transformeren naar Zielseigen gedrag.
In dit boek staan de nieuwe betekenissen van planeten en asteroïden uitvoerig beschreven zodat je zelf op een makkelijke manier inzicht krijgt in je Ziel en de bedoeling van je leven op aarde.

DE SLEUTELS VAN HET LOT EN DE TAROT VAN JE ZIEL – De Openbaring op je Zielenpad.

164 kaarten met tekst en uitleg helpen bij het zoeken naar inzicht bij wat je overkomt!

Boudewijn Donceel – William Gijsen, 30 € – 376 p, ISBN 9789492340092 – NUR 720/728.

Hier is mogelijk lang naar uitgekeken. Het heeft enige tijd in beslag genomen, maar de opvolger voor de Sleutels van Geluk is klaar. Eindelijk!
Het is echter meer dan een opvolger. De werkwijze is aangepast aan de huidige tijd, de begeleidende teksten hebben een facelift ondergaan en iedere kaart heeft nu ook een spreuk. Bovendien is er een belangrijke uitbreiding met een bijkomende set van 100 Tarotkaarten. Alle kaarten bevatten een schat aan informatie: spreuken, betekenissen, toelichtingen, alles wat je nodig hebt om jezelf te doorzien. Dit alles is simpelweg een nieuw Spiritueel Instrument.
Wat kan je daarmee? Je huiswerk maken! Immers, velen lopen vast in de juiste interpretatie van wat hun overkomt en slagen er maar deels in om daar de nodige wijsigheid uit te halen en vast te houden. Met dit instrument vliegen de gemiste kansen niet langer aan je neus voorbij. Het aangereikte instrument helpt je om voortaan dieper te graven in de juiste richting en verbanden te leggen waar je ze mogelijk niet verwacht. Dit laat je toe kansen te grijpen.
Hoe werkt dat dan? Met 7 kaarten krijg je zicht op je eigen situatie. Het geeft je duidelijkheid over waar schoentjes wringen en in welke hoek oplossingen kunnen worden gevonden. Dit is de basis voor je huiswerk, zo kunnen je inzichten tot stand komen. Het neemt drie maanden in beslag om hiermee tot aan het gaatje te gaan en alle invalshoeken te doorgronden. Zo ontwikkel je Ziels-eigen gedrag. Meer echtheid, meer van wie je werkelijk bent, dat is het resultaat. Een openbarende ervaring die je verkrijgt aan de hand van je eigen open boek.

DE ONTWIKKELING OP JE ZIELENPAD – De intuïtieve oplossing van de conflicten met je Ziel.

Als jij gelooft dat je een Ziel hebt, wil je dan ook niet weten hoe die werkt?

Boudewijn Donceel – William Gijsen, 24 € – 376 p, ISBN 9789492340085 – NUR 720/728.

Iedere Ziel loopt doorheen het leven een berg schade op. Die is zichtbaar onder de vorm van een hoop barsten en vlekken. Dat is zonde, niet?
Een hoop herstelwerk is nodig om het ontstane maanlandschap weer op te poetsen tot een helder stralende schijf.
Inzicht in de werking daarvan geeft je duidelijkheid over de essentie van de Ziel. Je Intuïtie, het zintuig van je Ziel, speelt daarbij een cruciale rol. Deze Derde Bijbel van de Nieuwe Tijd en opvolger van de Ontsluiering en Ontbolstering geeft daar alle informatie over.
Dit boek is geschreven net voor de uitbraak van het COVID-19 virus, een onverbiddelijke ingreep van het lot. Deze publicatie komt niet toevallig op het juiste moment en geeft opheldering over een hoop vragen.
Dit merkwaardig geschrift verandert zonder twijfel fundamenteel je kijk op spiritualiteit en je dagelijks leven. Het richt zich tot wie er uit wil halen wat er in zit en kan kort worden samengevat:
Zodra jij je Ziel hebt blootgelegd, kan je aan het echte werk beginnen.

GELUK(t) – De kans van je Leven. Bestel

Al je Zielseigenschappen op een rij met tekst en uitgebreide uitleg bij iedere Code!

William Gijsen – Boudewijn Donceel – Joke Dewael, 25 € – 432 p, ISBN 9789492340078 – NUR 720/728.

Grijp je kans op een voldaan en gelukkig leven!
De menselijke evolutie bestaat uit 21 levenslessen om onszelf te transformeren van onbewust naar bewust.
Onbewust leven we zoals dieren: Overleven en voortplanten. Bewust sturen we zelf ons leven en maken we ons leven zinvol en gelukkig.
Mensen zitten in de grote bibliotheek van het leven en studeren willekeurig allerhande boeken, zonder te weten waarover ze nu juist examen moeten afleggen op het eind van hun leven.
Nu we ons in het intuïtieve tijdperk bevinden, dienen we inzicht te zoeken in onze gevoelens en ons bewust te worden van de taak die het Collectief Bovenbewuste voor ieder van ons heeft weggelegd.
Om de overgang te maken reikt het Collectief Bovenbewuste ons nu een methode aan om die evolutie inzichtelijk te maken en onszelf te transformeren.
Te weten welke specifieke levensles jij te vervullen hebt in dit leven en daar bewust aan te werken, geeft jou de zin van je leven en maakt je voldaan en gelukkig, want het is je dan gelukt.
Dit boek laat jou stapsgewijze ontdekken welke unieke levensles jij hebt voor dit leven.

DE ONTBOLSTERING OP JE ZIELENPAD – De ingang naar het voelen en de Zevensprong van de Ziel.

Voelen is de taal van de Ziel en een bron van wijsheid, daar valt heel wat uit te leren!

Boudewijn Donceel – William Gijsen, 23 € – 352 p, ISBN 9789492340061 – NUR 720/728.

Gevoelens zijn naar alle waarschijnlijkheid het meest onderschatte onderwerp van de mensheid. Het belang ervan neemt zienderogen toe, in relaties, op het werk, tot en met in de medische wereld.
Een boeiende vaststelling. Maar daarmee neemt de nood aan verduidelijking toe. Wat is voelen? Wat doe je er mee? Waar komen gevoelens vandaan? Hoe ga je ermee om?
De Ontbolstering op je Zielenpad biedt daarop de antwoorden. De ingang naar je gevoelens en het afwerken van de Zevensprong leidt tot het afwerpen van hinderlijke ballast die je afhoudt van je eigenheid.
Deze Tweede Bijbel van de Nieuwe Tijd is een praktische handleiding voor de ontdekking van jezelf en de ander. Het zou verplichte leerstof moeten zijn voor iedereen die interesse heeft in zichzelf en de relatie met de medemens.

WAT ALS DIT WAAR IS? – Een interview met God.

Misvattingen allerhande zorgen ervoor dat velen het spoor bijster raken!

William Gijsen, 21,5 € – 262 p, ISBN 9789492340054 – NUR 720/728.

Het is totaal ongeloofwaardig en van de pot gerukt dat God ook maar ooit een interview zou geven. God bestaat immers niet en zelfs als Hij zou bestaan dan is Hij zeker geen persoon, maar een soort kracht.
En toch, op 23 september 2017 heeft God zich laten horen. Het zit God immers hoog dat Hij wordt doodgezwegen en daarom verkiest Hij nu te spreken. God geeft aan dat Hij eindelijk zelf de juiste uitleg wil geven over allerhande beweringen, die in Zijn naam gedaan zijn. Hij geeft ongezouten Zijn mening.
Alle gangbare wereldvisies zet Hij op zijn kop en dat zal voor heel veel controversie zorgen, maar de voorgestelde oplossingen zijn zo geniaal, dat het niet meer uitmaakt of ze nu al dan niet van God komen.
De vaak humoristische replieken van God maken het lezen van dit interview sprankelend origineel. De wijsheid van Zijn antwoorden dwingt de lezer zich de vraag te stellen:
Wat als dit waar is?

SPIRITUELE RELATIES – De 10 drempels naar eenheid.

Evalueer zelf de haalbaarheid van relaties, waar en waarom het kan mislopen!

William Gijsen – Boudewijn Donceel, 21,5 € – 220 p, ISBN 9789492340023 – NUR 720/728.

Relaties kunnen de hoogste vorm van spiritualiteit zijn, want de omgang met elkaar zet ons aan om inzicht te zoeken in ons eigen gedrag en dat van de partner. De partner fungeert dan als spiegel en helpt ons te komen tot zelfkennis.
Spijtig genoeg ervaren heel veel spirituele mensen een soort gemis in hun relaties. Ze hebben vaak het gevoel er alleen voor te staan en zoeken dan koortsachtig naar manieren om meer betrokkenheid te ervaren.
Ieder mens heeft een soort relatiecode, die inzicht schenkt in het soort relatie dat we nodig hebben om tot vervulling te komen.
Zelfs wanneer we geen vaste liefdesrelatie hebben blijven we bewust of onbewust op zoek naar die ene ontbrekende helft, die ons heel maakt. Het is dus zaak om een relatie aan te gaan met die persoon, wiens code het best aansluit op onze eigen relatiecode.
Er zijn tien drempels naar eenheid die een relatie spiritueel maken. Dit boek verklaart jou de drempels en hoe je er mee om kan gaan in de zoektocht naar een vervullende relatie.

DE HEMEL BINNEN HANDBEREIK – Op naar het intuïtieve Tijdperk.

Door de snelle evolutie komen Hogere Sferen in beeld, daar valt heel wat uit te leren!

William Gijsen – Boudewijn Donceel, 18,5 € – 156 p, ISBN 9789492340016 – NUR 720/728.

Nu de drastische scheiding tussen goed en kwaad, tussen bewust en onbewust voor de deur staat, kan jij reeds de nodige spirituele stappen ondernemen om de overgang naar het intuïtieve tijdperk te maken. Het intuïtieve tijdperk maakt een nooit geziene persoonlijkheidsontwikkeling mogelijk. De hogere sferen openen zich nu en helpen jouw ziel een antwoord te vinden op vragen als: Hoe schep ik eenheid? Hoe zuiver ik mij van frustraties? Hoe ga ik om met aardse beslommeringen? Hoe kan ik voldaan zijn?

DE ONTSLUIERING VAN JE ZIELENPAD – Voortschrijdend inzicht in de DNA Code van je Ziel.

Praktische handleiding om alle eigenschappen uit het DNA Rapport te doorgronden!

Boudewijn Donceel – William Gijsen, 21,5 € – 220 p, ISBN 9789492340009 – NUR 720/728.

De toenemende hectiek in de wereld rondom ons, doet ons meer en meer stilstaan bij fundamentele vragen. Wat is de zin van het bestaan? Wie ben ik echt? Wat wil ik eigenlijk?
Antwoorden op deze vragen zijn voor de hand liggend als je het bestaan van je Ziel als uitgangspunt neemt. Eigenschappen van je Ziel worden aangegeven door een serie Codes, de DNA CODE van je Ziel. Dit boek is de handleiding bij deze Code en leidt tot het ontdekken van je Zielenpad. 15 jaar ervaring met dit onderwerp is hier samengevat in één globale verklaring. Zie het maar als de Bijbel van de Nieuwe Tijd.
Inzichtelijk, boeiend, inspirerend, confronterend, maar bovenal openbarend!

GEVOELENS VERWOORDEN MAAKT JE VRIJ – De ommekeer naar 2023.

Het belang van verwoorden wordt duidelijk als je de gevolgen van het niet te doen kent!

William Gijsen – Boudewijn Donceel, 23,5 € – 318 p, ISBN 9789460140777 – NUR 720.

Het gevoel is de taal van de Ziel. Daarom is het verwoorden uiterst belangrijk en onderdeel van het vinden van je Zielenpad. Het niet verwoorden heeft gevolgen: tegenslagen, lichamelijke ongemakken en ziekte. Deze verbanden worden uitgebreid toegelicht in dit boek. Tevens is een lijst voorzien van overdrachtelijke betekenissen die je helpen om tot inzicht te komen en een stappenplan om je lot zelf in handen te nemen.

DE DNA CODE VAN DE ZIEL – Jouw unieke levenscode onthuld.

De ideale eerste kennismaking met de basiseigenschappen van de DNA Code van de Ziel!

William Gijsen, 23,5 € – 275 p, ISBN 9789077247471 – NUR 720.

In dit boek worden je zielseigenschappen in detail toegelicht en is het vervolg op het boek: Maak je Hemel op Aarde. Het is een tweede openbaring die je inzicht biedt in jezelf en een verklaring geeft voor wat je overkomt. Je DNA Code is dan ook een herkenbaar iets en een leidraad voor je handelen in lijn met je Ziel. Dit leidt tot voldaanheid en geeft zin aan je leven.

MAAK JE HEMEL OP AARDE – Je Ziel wijst de weg.

In dit boek wordt het fundament van de Boodschap van Meester Anthon helder!

William Gijsen, 23,5 € – 275 p, ISBN 9789460150838 – NUR 720.

Deze bestseller is de basis van onze spirituele benadering. Het contact met de geesteswereld en Meester Anthon wordt uitvoerig toegelicht. De openbaring van zijn Boodschap geeft een verklaring voor het Grotere Geheel en legt uit hoe je er deel van uitmaakt. De evolutie van je Ziel is hierbij de sleutel tot het leven. Dit boek is dan ook een basishandleiding voor het omgaan met je Ziel.

DE DAG WAAROP MIJN ZIEL IN OPSTAND KWAM.

Een introductie in het leren omgaan met je Ziel en het toeval!

William Gijsen, 19,9 € – 247 p, ISBN 9789077247167 – NUR 720.

Eens dat je je ziel hebt ervaren, start een onstuitbare wens te willen groeien in wijsheid. Dit boek vertelt je hoe contact te onderhouden met je gids en hoe toevalligheden je de weg van je Ziel tonen.

WAT ZOEKERS NIET VINDEN EN VINDERS NIET ZOEKEN.

Wat is het verschil tussen Zoekers en Vinder en hoe kan je daar best mee omgaat!

William Gijsen, 18,9 € – 192 p, ISBN 9789460150098 – NUR 720.

Een basiseigenschap van de Ziel, Zoeker of Vinder, wordt hier toegelicht. Het verklaart het handelen van deze types, maar ook de problemen die onderling kunnen ontstaan. Het verduidelijkt concrete situaties en geeft aan hoe hiermee om te gaan.