Home

THE SIR ANTHONY FOUNDATION

Centrum voor Spiritueel Inzicht – Centre de Compréhension Spirituelle – Centre for Spiritual Insight

CORONA MEDEDELING:

Vanwege de Corona-toestanden vooralsnog geen individuele afspraken mogelijk,

ook alle bijeenkomsten voor groepen zijn tot nader orde gecanceld.

Wees gegroet ...

Mag ik wat vragen?

Wanneer liep het de laatste keer mis?

Hoe voelde dat?

Wat leer je daaruit?

Dat is een inzicht!

En nu?

Wat ga je veranderen bij jezelf?

Dat is wijsheid!

Spiritualiteit is handelen volgens je wijsheid.

Handel dus in lijn met je Ziel!

Wat wil mijn Ziel dan?

Daar verneem je hier alles over!

Dat is wel mooi he, niet soms? Het bovenstaande vragenlijstje geeft je alvast de essentie weer van wat het Centrum voor Spiritueel Inzicht doet en te bieden heeft. In een notendop, het bewust worden van gevoelens, verwoorden, inzicht opdoen, stilstaan bij consequenties en tot slot handelen in lijn met de Ziel. De DNA Code van je Ziel is hierbij de handleiding.

Overloop met je muis de titels bovenaan de pagina voor een overzicht. Zo zie je de menubalk. Of klik hier: meer weten?

Aanvragen van DNA Codes en bestellingen van boeken lopen via Online.

Je vous salue …

Puis-je vous poser une question?

Quand vous est-il arrivé quelque chose de mal la dernière fois?

Qu'avez-vous ressenti?

Qu'avez-vous appris de cela?

C’est une compréhension spirituelle!

Et maintenant?

Que changerez-vous en vous-même?

C’est de la sagesse!

La spiritualité c’est agir en ligne avec sa sagesse.

Alors, agissez suivant votre Âme!

Mais que veut-elle mon Âme?

Vous apprenez cela ici!

Chouette, n’est-ce pas? Le petit questionnaire ci-dessus reflète en tout cas l’essentiel de ce que le Centre de Compréhension Spirituelle fait et offre. En quelques mots, se rendre conscient du ressenti, s’exprimer, développer des compréhensions spirituelles, faire face aux conséquences et enfin agir en ligne avec l’Âme. Le Code ADN de votre Âme à cet égard est le mode d’emploi. Savoir plus ?

Greetings …

Can I ask you something?

Where did it go wrong the last time?

What did it feel like?

What do you learn from that?

That’s an insight!

And now?

What are you going to change about yourself?

That’s wisdom!

Spirituality is acting in line with wisdom.

So act in line with your Soul.

But what does my Soul want?

You’ll find out here!

This is nice, isn’t it? Abovementioned small questionnaire reflects really the essence of what the Centre for Spiritual Insight is doing and offering. In a nutshell, to develop the awareness of feelings, express, gain insights, face consequences and finally act in line with the Soul. In doing so the DNA Code of your Soul is the instruction manual. Know more?