Coaching en workshops

 

INDIVIDUELE COACHING:

De Transformatie-Therapie is zonder enige twijfel het fundament van je spirituele ontwikkeling. Zie het maar als je basisopleiding, een persoonlijke oriëntering bestaande uit 20 tot 25 individuele sessies gebaseerd op 20 jaar ervaring. Het is de manier om je Zielenpad te ontdekken. Hiermee neem jij je toekomst in handen met een vernieuwde kijk op de wereld vanuit je Ziel. Bovendien wordt de inhoud van de sessies afgestemd met Meester Anthon. Deze unieke aanpak combineert inzichtgesprekken met technieken, waarbij thema’s zoals je DNA Code, Karma, doelen, trauma’s, kwetsbaarheid, voelen, relatie en overgave aan bod komen. Zo ontdek jij stapsgewijs wie je werkelijk bent, leer je contact te maken met je Ziel en bouw je ballast af die je afhoudt van je eigenheid. Denk maar aan je oer-angsten, niet doorvoelde en verwoorde gevoelens, hinderlijke ervaringen, je Ego en je verstand. Je leert gevoelsmatig onderscheid te maken en vindt het antwoord op wie je echt bent en wat je echt wil.

Diegenen die de Transformatie-Therapie hebben afgerond kunnen na enige tijd een korter aanvullend transformatieplan opvragen. Hierbij ligt de focus op bereidheid, zingeving, loslaten en doorgroeien.

Sessies op maat: Vaak wil je als klant een specifieke situatie aanpakken en dat vereist maatwerk. De thema’s die hier aan bod komen zijn vaak relatie en werk, maar mogelijk wens je gewoon meer inzicht in je DNA Code.

  • Relatie: Is je relatie een Zielskeuze? Het is op zich een heel confronterende vraag. De essentie van relaties is wederzijdse acceptatie. Zielseigenschappen geven je hierbij heel wat inzicht. Het is een ultieme referentie om mekaar te begrijpen en de haalbaarheid van relaties te evalueren.
  • Werk: Je brengt heel wat van je tijd door op het werk. De Ziel maakt echter geen onderscheid en streeft steeds naar echtheid, ook op het werk. De ultieme vraag is of je werk werkelijk een Zielswens is. Stress en demotivatie worden bepaald door de mate waarop jij erin slaagt om te handelen volgens je Ziel. Daarom is veranderen van werk zonder het hebben van inzicht een maat voor niets.
  • DNA Code: Omgaan met specifieke aspecten van je Code zoals je Valkuil of je C-, Q- of Z-Code kunnen onderwerp van gesprek zijn. Maar ook andere onderwerpen zoals de transformatiegraden, zuiveren van ballast en specifieke trauma’s kunnen aan bod komen.De basis voor onze manier van werken is steeds dezelfde. Het uiteindelijke doel is te groeien in wijsheid, je Zielswensen inzichtelijk te maken en te leren hoe te handelen in lijn met je zelf. Daarom combineren we de inzichtgesprekken indien vereist met aangewezen technieken.
  • ASTRO-Code: Deze nieuwe manier om stil te staan bij je handelen en te zoeken naar inzicht lijkt minder toegankelijk en bestrijkt een uiterst breed domein. Het kan wenselijke zijn hierover een gesprek te hebben om de knepen van de benadering in de vingers te krijgen.

Is dit iets voor jou? De beste manier om daar achter te komen een afspraak te maken voor een eerste gesprek.

WORKSHOPS:

Aansluitend op de individuele coaching organiseren wij workshops voor wie een stapje verder wil gaan op het spirituele pad. Wil je daaraan deelnemen, laat het ons dan weten. Dan komt je naam op een lijst te staan die wij voorleggen aan Meester Anthon zodra er zich een kans voordoet op deelname.