Catalog

Klik op “Add to cart” of “+” 

Aanvragen: 3 max.

Boeken: verzending enkel in Benelux,

buiten Benelux: contacteer ons.

Sluit af met “Checkout!”

Appuyez “Add to cart” of “+”

Demandes: 3 max.

Livres: distribution qu’en Benelux,

en dehors: contactez-nous.

Terminez par “Checkout!”

Press “Add to cart” of “+”

Requests: 3 max.

Books: distribution only in Benelux,

outside: contact us.

Press “Checkout!”

Soul Manager

120€

  • Product Details
  • Additional Information

Meest volledig en uitgebreid DNA Rapport met uitleg bij de betekenis alle Codes en inhoudelijke toelichting bij de eigen Code, gericht op het toepassen in de praktijk, aangevuld met checklists om je Dagelijks Werk en het Vlot Samenwerken met anderen af te stemmen. Tevens kan de koppeling gemaakt worden tussen je Code en je werk door de Fit met je functie en je plek in het bedrijf te evalueren. Zo worden hindernissen, struikelblokken en manco’s helder die de basis zijn voor maatregelen die je motivatie aanscherpen en onderhouden.

24 pagina’s