Catalog

Klik op “Add to cart” of “+” 

Aanvragen: 3 max.

Boeken: verzending enkel in Benelux,

buiten Benelux: contacteer ons.

Sluit af met “Checkout!”

Appuyez “Add to cart” of “+”

Demandes: 3 max.

Livres: distribution qu’en Benelux,

en dehors: contactez-nous.

Terminez par “Checkout!”

Press “Add to cart” of “+”

Requests: 3 max.

Books: distribution only in Benelux,

outside: contact us.

Press “Checkout!”

Gevoelens verwoorden maakt je vrij

23.5€

  • Product Details
  • Additional Information

Het belang van het verwoorden van gevoelens wordt zwaar onderschat. Als je weet hoe dat werkt kan je de bijhorende bevrijding aan den lijve ervaren.