Catalog

Klik op “Add to cart” of “+” 

Aanvragen: 3 max.

Boeken: verzending enkel in Benelux,

buiten Benelux: contacteer ons.

Sluit af met “Checkout!”

Appuyez “Add to cart” of “+”

Demandes: 3 max.

Livres: distribution qu’en Benelux,

en dehors: contactez-nous.

Terminez par “Checkout!”

Press “Add to cart” of “+”

Requests: 3 max.

Books: distribution only in Benelux,

outside: contact us.

Press “Checkout!”

DNA Rapport

80€

  • Product Details
  • Additional Information

Opvraging van alle DNA-eigenschappen van je Ziel met cijfercodes, benamingen en omschrijving bij iedere code.

  • Basisprofiel: Zoeker/Vinder
  • Geboortecode: Sfeer/Trap, Stadium/Fase, Valkuil, Vereffenaar
  • Type: Denker/Voeler/Doener
  • Evolutiecode: je Evolutiecode op het moment van opvraging
  • Q-Code: voorkeurspositie in groep, leider/volger – actief/passief
  • C-Code: angsten die je het meest parten spelen
  • Z-Code: mate waarin jij je Geboortecode consequent bent blijven toepassen
  • Mars/Venus code, Valkuil en Vereffenaar: belangrijkste onderdeel van je relatiecode aangegeven met cijfercodes

4 pagina’s