ZIELSANALYSE

Centrum voor Spiritueel Inzicht

Je Zielsanalyse
omvat drie delen en licht uitgebreid toe wat je Ziel hier op aarde wenst te
realiseren. Daarom wordt vanuit meerdere invalshoeken besproken wat voor jou
belangrijk is. Het omvangrijke verslag is uitgewerkt in 40 pagina’s.

Het eerste deel is een toelichting op je DNA-Code.

Het tweede deel is een astrologische interpretatie die je antwoord geeft op volgende thema’s:
levensvreugde, wat je ziel verheft, seksuele kwetsuren, werkvoldoening, je ideale werk, je blinde vlek, je valkuil, hoe je karma oplost, hoe je contact maakt met je gids, wat je verlichting geeft.

Het derde deel geeft je bijkomende informatie over je ziel: waar zit je ziel, wat is je levensopdracht, hoeveel karma heb je, hoe makkelijk kom jij bij je ziel, je vergeten levensdroom, je schaduwkant en hoe je tot zelfacceptatie komt.

Bestel je gelijktijdig 2 Zielsanalyses, dan voegen we daar gratis een karmische vergelijking van beide zielen aan toe.

Standaard voegen we ook je DNA Rapport toe. Dit omvat nog een aantal aanvullende zielseigenschappen.

Wat kost een Zielsanalyse?

  • Zielsanalyse: 180 €.

Betaling per overschrijving kan op volgende rekeningen:

  • In België (BNP): Soulsystrum bvba BE69 2350 0604 0078.
  • In Nederland (ING): W. Gijsen  NL93 INGB 0007 1560 73.

Voer de betaling uit met vermelding van je naam en de aanvraag. Vul tevens het  formulier “vraag aan” in voor een vlotte afhandeling. Wil je meerdere aanvragen doen, vul dan telkens voor ieder persoon het formulier in.

Je Zielsanalyse wordt gemaakt zodra de betaling is ontvangen.