UITGEVERIJ

The Sir Anthony Foundation – Private Stichting

 

De uitgeverij The Sir Anthony Foundation is begin 2015 opgericht. Voortaan gaan auteurs William Gijsen en Boudewijn Donceel hun publicaties in eigen beheer op de markt te brengen.

Wat is het doel van de stichting?

In de afgelopen 20 jaar hebben we heel wat informatie ontvangen van Meester Anthon. Hij is een hogere ziel die ons heel wat informatie heeft gegeven over het handelen volgens je Ziel. Het is een universele boodschap. Voortaan bestempelen we deze Boodschap als erfgoed. Via de stichting willen we deze beschikbaar stellen via publicaties aan wie er voor open staat. Hiermee wordt ook de beschikbaarheid van publicaties voor de lange termijn veilig gesteld.

Start van een nieuw tijdperk!

Met de oprichting van de uitgeverij start een nieuw tijdperk. De eerste twee boeken liggen reeds op de plank. Ook al is dit een primeur voor The Sir Anthony Foundation, het is een vervolg op een hele serie van eerdere publicaties. 

Met name William Gijsen is niet aan zijn proefstuk toe. Hij heeft reeds 8 publicaties uitgebracht. Bestsellers zijn De DNA Code van de Ziel (vierde druk) en Maak je Hemel (vijfde druk). In algemene zin hebben de boeken tot doel een praktische handleiding te zijn. Ze richten zich tot mensen die spiritualiteit wensen neer te zetten in het dagelijkse leven, thuis, in relaties, op het werk. 

De publicaties zijn verbonden aan het Centrum voor Spiritueel Inzicht. In de afgelopen 20 jaar is een uitgebreid klantenbestand uitgebouwd in Nederland en België.