Aanvraag NL 05: ZIELSANALYSE (omvat tevens een DNA Rapport, 40blz)

ZIELSANALYSE (40p – 180 €): Je Zielsanalyse omvat drie delen en licht uitgebreid toe wat je Ziel hier op aarde wenst te realiseren. Daarom wordt vanuit meerdere invalshoeken besproken wat voor jou belangrijk is. Het omvangrijke verslag is uitgewerkt in 40 pagina’s. Het eerste deel is een toelichting op je DNA-Code. Het tweede deel is een astrologische interpretatie die je antwoord geeft op volgende thema’s: levensvreugde, wat je Ziel verheft, seksuele kwetsuren, werkvoldoening, je ideale werk, je blinde vlek, je valkuil, hoe je karma oplost, hoe je contact maakt met je gids, wat je verlichting geeft. Het derde deel geeft je bijkomende informatie over je Ziel: waar zit je Ziel, wat is je levensopdracht, hoeveel Karma heb je, hoe makkelijk kom jij bij je Ziel, je vergeten levensdroom, je schaduwkant en hoe je tot zelfacceptatie komt. Bestel je gelijktijdig 2 Zielsanalyses, dan voegen we daar gratis een karmische vergelijking van beide zielen aan toe. Standaard voegen we ook je DNA Rapport toe. Geef bij je aanvraag je geboorteuur en -plaats op.

TERUG