De DNA Code van de Ziel

WAT KOM JE HIER TE WETEN?

DNA Code van de Ziel

Update Evolutiecode

DNA Rapport

Zielsanalyse

Groeien in wijsheid is je ultieme Zielswens. Je DNA Code van de Ziel is de handleiding om je Zielenpad te vinden. Het is een verzameling Zielseigenschappen die je eigenheid weergeven.

Deze Code vragen we op aan een Hogere Ziel, Meester Anthon. We zijn nu reeds 20 jaar met hem in contact en hebben meer dan 15000 codes opgevraagd.

Het mooie is dat je jezelf snel herkent bij de eerste kennismaking met je Code. Door dit aha-effect ervaar je zelf dat je opvraging een weerspiegeling is van je innerlijke zijn. Wil je meer te weten komen over de DNA Code, dan vind je in onze boeken uitgebreide info.

Wil je je Zelf beter leren kennen? Dat kan op verschillende manieren. Volgend overzicht geeft je alvast een beeld van de mogelijkheden:

DNA Code van de Ziel (1p – 30 €) geeft je Geboortecode, Evolutiecode, je Type en je Basisprofiel weer. Het rapport geeft je enkel de code, tekst en uitleg vindt je in onze boeken. Bestel

Update Evolutiecode (1p – 15 €): Wil je graag de evolutie van je wijsheidsniveau opvolgen, vraag dan een update aan van je Code.  Bestel

DNA Rapport (4p – 80 €) is een uitgebreide versie van je DNA Code met tekst en korte uitleg. Het bevat naast de bovenvermelde, alle aanvullende Zielseigenschappen: Levensopdracht, Leeftijdscode, Sfeergedrag, Hindernisgedrag, Correctiegedrag en de Relatiecode bestaande uit Venus Mars Valkuil en Vereffenaar, Q-Code, C-Code en Z-Code. De werking van deze Codes zijn uitgebreid toegelicht in het boek de Ontsluiering van je Zielenpad. Heb je eerder je DNA Code aangevraagd dan kost het rapport 65 € en krijg je tevens een update van je Evolutiecode. Bestel

ZIELSANALYSE (40p – 180 €): Je Zielsanalyse omvat drie delen en licht uitgebreid toe wat je Ziel hier op aarde wenst te realiseren. Daarom wordt vanuit meerdere invalshoeken besproken wat voor jou belangrijk is. Het omvangrijke verslag is uitgewerkt in 40 pagina’s.

Het eerste deel is een toelichting op je DNA-Code. Het tweede deel is een astrologische interpretatie die je antwoord geeft op volgende thema’s: levensvreugde, wat je ziel verheft, seksuele kwetsuren, werkvoldoening, je ideale werk, je blinde vlek, je valkuil, hoe je karma oplost, hoe je contact maakt met je gids, wat je verlichting geeft. Het derde deel geeft je bijkomende informatie over je Ziel: waar zit je Ziel, wat is je levensopdracht, hoeveel Karma heb je, hoe makkelijk kom jij bij je Ziel, je vergeten levensdroom, je schaduwkant en hoe je tot zelfacceptatie komt.

Bestel je gelijktijdig 2 Zielsanalyses, dan voegen we daar gratis een karmische vergelijking van beide zielen aan toe. Standaard voegen we ook je DNA Rapport toe. Geef bij je aanvraag je geboorteuur en plaats door. Bestel

Wens je een aanvraag te doen? Ga dan naar Online.