Catalog

Klik op “Add to cart” of “+” 

Aanvragen: 3 max.

Boeken: verzending enkel in Benelux,

buiten Benelux: contacteer ons.

Sluit af met “Checkout!”

Appuyez “Add to cart” of “+”

Demandes: 3 max.

Livres: distribution qu’en Benelux,

en dehors: contactez-nous.

Terminez par “Checkout!”

Press “Add to cart” of “+”

Requests: 3 max.

Books: distribution only in Benelux,

outside: contact us.

Press “Checkout!”

0 items in cart
or empty cart

Gevoelens verwoorden maakt je vrij

23.5

Gevoelens verwoorden maakt je vrij Image

Het belang van het verwoorden van gevoelens wordt zwaar onderschat. Als je weet hoe dat werkt kan je de bijhorende bevrijding aan den lijve ervaren.

Gevoelens verwoorden maakt je vrij

23.5

Gevoelens verwoorden maakt je vrij Image

Het belang van het verwoorden van gevoelens wordt zwaar onderschat. Als je weet hoe dat werkt kan je de bijhorende bevrijding aan den lijve ervaren.