AANVRAGEN

Centrum voor Spiritueel Inzicht

Het Centrum voor Spiritueel Inzicht beidt een hele serie opvragingen aan. Zielseigenschappen zijn daarbij de basis. Deze geven je inzicht in wie je werkelijk bent en is een handleiding om te leven in lijn met je Ziel.

Zielseigenschappen verkrijgen we van Meester Anthon. Hij is een hogere Ziel die als taak op zich heeft genomen informatie over de Ziel door te geven. Je verneemt daar meer over in onze boeken. 

Een overzicht van de opvragingen, meer info vind je op de links:

DNA Code: 1 pagina, 8 Zielseigenschappen zonder tekst en uitleg.

DNA Rapport: 4 pagina’s, 17 Zielseigenschappen met tekst en uitleg.

Update Evolutiecode: Geeft je Zielsgroei weer op het moment van opvraging.

Zielsanalyse: 40 pagina’s, uitgebreid rapport van Zielseigenschappen.

Toekomstanalyse: 25 pagina’s, jouw toekomst voor de komende 5 jaar.

Brochures: Meer info over de workshops, groeigroepen en therapieën.